Sunday, January 15, 2012

ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ

ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ।
ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ।।

ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਓਹਲੇ ਹੋਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵਣ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ,
ਬਣਨਾ ਏਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ।।

ਜੇਕਰ ਆ ਗਈ  ਜਾਗ ਕਦੀ ਭੋਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ,
ਫਿੱਟ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗੇ ਸਿਆਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ।

ਕਿ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਸਾਰੇ  ,
ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੀ ਨਾ  ਕਦੀ।

ਉਲਫਤ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਏ ,ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਦੈ ਨਜ਼ੀਲ ,
ਲੱਗਿਆ  ਕਰਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ
|.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...